VARAA AIKA VERKOSSA VARAA AIKA SOITTAMALLA

Gynova Oy – hedelmöityshoitoja Pohjois-Suomessa

Gynova on hedelmöityshoitoihin erikoistunut paikallinen ja ketjuuntumaton klinikka Oulussa. Meiltä saat kaikki lapsettomuushoidot hedelmällisyyden arvioinnista munasolun kypsytyshoitoon ja erilaisiin hedelmöityshoitoihin. Henkilöstöömme kuuluu myös terapeutti, joka tukee sinua prosessin aikana.

Paikallista hedelmöityshoitoa Oulussa

Gynova perustettiin oululaisten terveydenhuollon ammattilaisten halusta kyetä tarjoamaan laadukkaita hedelmöityshoitoja paikallisin voimin. Gynova on täysin kotimainen, pohjoissuomalainen klinikka ja parantaa laadukkaiden, monipuolisten hedelmöityshoitojen saatavuutta Pohjois-Suomessa.

Kokenut hoitohenkilöstö

Gynovan ammattilaisilla on yli 10 vuoden kokemus hedelmöityshoidoista. Luotettavuus, turvallisuus ja onnistunut hoito ovat meille ykkösasioita. Hoidot toteutetaan aina potilasta kuunnellen oman lääkärin kanssa. Meille voi varata ajan ilman lähetettä ja jonottamatta.

Korkeatasoista hedelmöityshoitoa

Hoitojen korkea taso ja hyvät tulokset varmennetaan jatkuvasti kehittyvällä laatuohjeistuksella. Päämäärämme on olla Pohjois-Suomen laadukkain, monipuolisin ja erinomaisiin hoitotuloksiin yltävä hedelmöitysklinikka.

Asiantuntijamme esittäytyvät

Riitta Koivunen+

Olen naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori

Olen aloittanut hedelmöityshoitojen parissa työskentelyn 1991 Mikkelin keskussairaalassa. Erikoistuin ensin gynekologiksi ja sitten lapsettomuuslääkäriksi Oulun Yliopistollisessa keskussairaalassa 2001, jonka jälkeen vuonna 2002 siirryin Oulun Väestöliittoon lapsettomuuslääkäriksi. Siinä samassa klinikassa olen toiminut näihin päiviin saakka (tosin 2017 vaihtui omistus Mehiläiselle) lapsettomuustutkimusten ja -hoitojen parissa.

Yksityisessä lapsettomuusklinikassa työskentely mahdollistaa sen, että voin keskittyä tekemään juuri sitä työtä, mikä on lähinnä omaa sydäntäni. Klinikassamme olemme vastuussa tuloksesta potilaille. Jos lopputulos ei kuitenkaan ole toivottu, haluaisin, että pariskunta voi lähteä klinikastamme tietäen että kaikki kivet ja kannot on käännetty. Jotta kaikki mahdollinen saadaan tehtyä,  yhteistyötä tehdään julkisen sektorin ja muiden yksityisten klinikoiden kanssa potilaan etu mielessä. Teemme klinikastamme ihmisläheisen ja positiivisen paikan, jossa on aikaa pysähtyä tärkeiden asioiden äärelle. Koko henkilökuntamme omaa samanlaisen arvomaailman. Pyrimme vaikuttamaan omalla alueellamme ”lapsipositiivisen” ilmapiirin luomiseen.

Eija Karjalainen +

Olen naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lisäkoulutuksenani on lisääntymislääketiede.

Aloitin gynekologitaipaleeni Kainuun Keskussairaalassa 90-luvulla. Urani alkutaipaleella sain kokeneen kollegan opissa osallistua lapsettomuuspotilaiden hoitoon. Potilaiden rinnalla kulkeminen hoitojen alusta saakka aina lapsen syntymään asti oli kokemuksena mieleenpainuva. Erikoistuin gynekologiksi Oulun yliopistossa ja  vuosina 2005-2017 työskentelin Väestöliiton Oulun klinikassa lapsettomuuslääkärinä. Väestöliiton työvuosiin mahtuu  lisäksi vuosi OYS:ssa lisääntymislääketieteen koulutuksessa. Työssäni koen tärkeäksi jatkuvan kouluttautumisen ja ammattitaidon ylläpidon. Pyrin hoitamaan potilaani viimeisimmän parhaan tiedon ja taidon avulla, nykyaikaisin hoitomuodoin, tavoiteena onnistunut raskaus ja oma vauva. Odottavan aika on tunnetusti pitkä, tehdään siitä ajasta mahdollisimman lyhyt ja positiivinen kokemus.

Sinikka Nuojua-Huttunen+

Olen naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri. Väitöskirjani tein inseminaatiohoidoista.

Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen parissa olen työskennellyt lähes koko ammattiurani ajan: Vuosina 1992–1994 OYS:ssa erityispätevyyskoulutuksessa ja vuodesta 1994 alkaen erikoislääkärinä ja ylilääkärinä Väestöliiton Oulun lapsettomuusklinikalla aina syyskuulle 2017 saakka. Sen jälkeen toimin erikoislääkärinä Mehiläinen Felicitas Oulun klinikalla keväälle 2018 saakka. Nykyisin toimin yksityisgynekologina.

Lisääntymislääketieteen monipuolinen kehittyminen ja hoitotulosten parantuminen sekä potilaiden kohtaaminen erityisen herkän asian merkeissä ovat olleet pitkän urani innostavia ja palkitsevia kannustimia.

Sari Pelkonen+

Olen naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja minulla on  lisääntymislääketieteen lisäkoulutus. Väitöskirjani tein aiheesta ” Pakastetun alkion siirto. Raskauden kulku ja lasten terveys” vuonna 2016.

Olen ollut OYS:n naistenklinikassa töissä vuodesta 2001 lähtien ja OYS:n lisääntymislääketieteen yksikössä vuodesta 2010 lähtien. Olen jatkanut edelleen tutkimustyötäni aiheesta keinohedelmöityshoidoista syntyneiden lasten myöhempi terveys.

Työni lapsettomuushoidon parissa on todella antoisaa ja parasta on työn ihmisläheisyys. Lisäksi tutkimustyöni tukee kliinistä työtäni, jossa hoidon tavoitteena on turvallinen raskaus ja terve lapsi.

Heli Moilanen+

Kätilö-terveydenhoitaja

Olen työskennellyt hedelmöityshoitoja saavien parissa vuodesta 1999 alkaen; OYS, Väestöliitto ja Felicitas Mehiläinen.

Minulle on tärkeää, että voin osallistua asiakkaan hoitopolkuun alusta loppuun saakka. Pyrin omalta osaltani vaikuttamaan siten, että asiakkaat kokevat klinikassamme asioinnin helpoksi. Toivon että kokemuksemme ja arvomme välittyvät asiakkaillemme kaikkina päivinä.

Sanna Ylisaukko-oja+

FT, IVF-biologi

Olen työskennellyt IVF-biologina vuodesta 2011 alkaen. Aloitin Väestöliiton klinikoiden Oulun yksikössä IVF-biologina ja v.2014 alkaen toimin Oulun yksikön laboratorion vastaavana biologina ja kudoslaitoksen vastuuhenkilönä. Mehiläisen ostettua Väestöliiton klinikat toimin Oulun Felicitaksen yksikön vastuuhenkilönä kunnes v.2018 siirryin IVF-biologiksi OYS:n lisääntymislääketieteen yksikköön.

Gynovassa toimin IVF-laboratoriosta vastaavana biologina sekä kudoslaitoksen vastuuhenkilönä. Gynova on klinikka, jossa näkyy sen omistajien ja työntekijöiden yhteiset arvot: pyrimme luomaan klinikan, jossa vahva ammattitaito yhdistyy eettisyyteen ja potilaan kuuntelemiseen. Pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen hoidon jokaiselle asiakkaalle. Meille se tarkoittaa sitä, että jokainen hoitosykli räätälöidään erikseen, mikä tuottaa mahdollisimman suuren onnistumisen mahdollisuuden. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisessa hoitosyklissä käytettäisiin kaikki olemassa olevat keinot. Toiset parit tarvitsevat raskauden alkamiseen enemmän apua ja raskaampia hoitoja, kun taas toisille riittää pienikin avustus. Meillä jokaisen asiakkaan kohdalla tehdään kaikki tarvittava, mutta ei mitään ylimääräistä ja turhaa. Pyrimme auttamaan luontoa vain sen verran kuin on tarpeen raskauden alkamiseksi.

Laboratoriossa minun sydäntäni lähellä ovat tasaiset olosuhteet, laadukkaat laitteet ja tarvikkeet sekä mahdollisimman ajanmukainen tieto. Laboratorion olosuhteita seurataan jatkuvasti. Hoitotuloksia seurataan säännöllisesti, ja pyrimme siihen että ne ovat sekä valtakunnallisella tasolla että kansainvälisesti huippuluokkaa. Näiden avulla me Gynovan laboratoriossa pyrimme tekemään pieniä ihmeitä. Joka päivä.

 

Henna Taumberger +

LL, psykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja minulla on kokemusta psykiatrian alalta vuodesta 2007 lähtien.
Olen työskennellyt niin nuorten kuin aikuisten kanssa, ja erilaiset mielenterveyshäiriöt ovatkin
tulleet tutuksi.

Lapsettomuushoitoja suunniteltaessa on tärkeää huomioida äidin ja myös toisen vanhemman
psyykkinen hyvinvointi ja jaksaminen. Pidän tärkeänä kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon liittyy
sekä fyysinen että psyykkinen tasapaino.

Erityisesti minua kiinnostaa raskauden suunnitteluun, raskauteen ja synnytyksen jälkeiseen
aikaan liittyvät mielenterveyden asiat.

Raskaus ja synnytyksen jälkeinen aika on erityinen ja herkkä elämänvaihe, johon liittyy
monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Joskus mieliala- tai ahdistuneisuusoireet vaativat psykiatrista
arviota. Olen tällöin vanhempien tukena.

Merja Järviö+

Pari- ja perhepsykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja, lahjasoluneuvoja

Olen tukenut hedelmöityshoidoissa olevia 10 vuoden ajan. Heiltä olen oppinut, mitä ilmiöitä, ajatuksia ja tunteita ihminen voi kohdata lapsettomuuskriisissä. Tehtäväni on tukea, ohjata ja neuvoa myös lahjasoluhoidoissa olevia ihmisiä tai niitä harkitsevia.

Minulla on yli 20 vuoden työkokemus erikoissairaanhoidossa. Olen tukenut työssäni eri elämänvaiheissa ja tilanteissa olevia ihmisiä. Työni on ollut luonteeltaan kriisi- ja terapiatyötä. Olen koulutukseltani lasten sairaanhoitaja, psykiatrian sairaanhoitaja, perhe- ja pari psykoterapeutti, seksuaalineuvoja ja lahjasoluneuvoja.

Työotteeni on kannustava avoin ja lämmin. Kohdatessani ihmisen olen aidosti läsnä ja kuunteleva. Pitkä työkokemus, koulutus ja elämänkokemus ovat opettaneet ymmärtämään ihmistä kokonaisvaltaisesti.

Armi Helin+

Kätilö, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhe- ja paripsykoterapeuttiopiskelija (2021-2024), lahjasoluneuvoja

Olen aloittanut Gynovalla terapeuttina ja lahjasoluneuvojana. Minulla on pitkä työkokemus psykiatrisesta hoitotyöstä sekä parien että perheiden kanssa tehtävästä työstä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Kohtaan asiakkaat keskustelevalla, kuuntelevalla ja avarakatseisella työotteella asiakasta kunnioittaen.

Tehtäväni on tukea ja ohjata lapsettomuuteen liittyvissä kysymyksissä ja tarjota psykososiaalista apua lahjasoluhoitoa harkitseville ja hoidoissa oleville. Lapsettomuushoidot vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ja psyykkisen voinnin huomioiminen ja tukeminen on oleellista koko tunnerikkaan prosessin ajan.

Toivon saavani kulkea hetken matkaa kanssanne ja toivoa pieniä ihmeitä syntyväksi.