VARAA AIKA VERKOSSA VARAA AIKA SOITTAMALLA

PALVELUT

Munasolujen luovutus+

Sydämellinen kiitos, että olet kiinnostunut sukusolujen luovutuksesta ja haluat auttaa lasta toivovia!

Kuka voi luovuttaa munasoluja?

Munasolujen luovuttajan tulee olla auttamishaluinen, terve ja terveet elämäntavat omaava 20–35-vuotias nainen, jonka lähisuvussa ei saa olla periytyviä sairauksia.

Ketkä tarvitsevat luovutettuja munasoluja?

Luovutettuja munasoluja tarvitsevat naiset, joilla syystä tai toisesta ei ole lainkaan omia munasoluja tai niitä ei voida käyttää. Luovutettujen munasolujen saajat ovat anonyymejä, mutta voit luovuttaa munasoluja myös tunnetulle saajalle.

Miten otan yhteyttä ja miten prosessi etenee?

Jos olet kiinnostunut sukusolujen luovutuksesta, soita Gynovan hoitajalle (044 987 1012). Saat alustavan tiedon luovutuskriteereistä ja luovutuksen etenemisestä. Jos esitietojen perusteella ei ole estettä luovutukselle, saat ajan Gynovaan vastaanotolle ja neuvontaan.

Vastaanotolla käydään läpi esitäytetty terveystietolomake ja luovutuskriteerit. Lääkäri varmistaa, ettei luovutukselle ole esteitä.

Ennen varsinaisen luovutusprosessin aloitusta tarkistetaan tarvittavat verikokeet ja käydään yksityiskohtaisesti läpi koko prosessi mm. aikataulu, hormonihoidon lääkkeet ja pistosopetus. Hormonihoidon lääkkeet saat Gynovasta.

Neuvonta

Neuvonnassa otetaan esille merkittäviä luovutukseen liittyviä asioita.
Tärkein on hedelmöityshoitolain määrittämä tiedonsaantioikeus. Sen mukaisesti luovutetuilla sukusoluilla syntyvällä on oikeus 18-vuotiaana saada tietoonsa luovuttajan henkilötiedot. Kaikkien sukusolujen luovuttajien luovutustunnus, nimi ja henkilötunnus rekisteröidään Valviran ylläpitämään Luoteri-rekisteriin.

Luovuttajalla ei ole mitään juridisia oikeuksia tai velvollisuuksia luovuttamistaan sukusoluista syntyneitä kohtaan.

Yhden luovuttajan sukusoluilla voi lapsia syntyä enintään viiteen eri perheeseen.

Luovutettuja sukusoluja käyttävät saavat halutessaan tietää luovuttajan pituuden, hiusten ja silmien värin sekä etnisen taustan.

Sukusolujen luovutus ei vaikuta luovuttajan hedelmällisyyteen.

Hormonihoidon toteutus ja munasolujen keräys

Munarakkuloiden kasvatus toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti päivittäisillä hormonipistoksilla keskimäärin 10 päivän ajan. Munasolujen keräys tehdään imuneulalla emättimen kautta ultraääniohjauksessa hyvän kipulääkityksen turvin.

Korvaus ja jälkitarkastus

Sukusolujen luovutus perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja paras palkka siitä on luovuttajan hyvä mieli ja saajan kiitollisuus.
Tietyt korvaukset luovuttajalle maksetaan eli käynneiltä matkakulut julkisen kulkuneuvon mukaan ja Kelan peruspäivärahan suuruinen korvaus sekä 250 euron kertakorvaus.
Kaikki käynnit ja lääkkeet ovat luovuttajalle maksuttomia.

Jälkitarkastusta suositellaan 1–2 kuukauden kuluttua luovutuksesta.

Siittiöiden luovutus+

Sydämellinen kiitos, että olet kiinnostunut sukusolujen luovutuksesta ja haluat auttaa lasta toivovia!

Kuka voi luovuttaa siittiöitä?

Siittiöiden luovuttajan tulee olla auttamishaluinen, terve ja terveet elämäntavat omaava 20–45-vuotias mies, jonka lähisuvussa ei saa olla periytyviä sairauksia.

Ketkä tarvitsevat luovutettuja siittiöitä?

Luovutettuja siittiöitä tarvitaan silloin, kun siittiöt puuttuvat kokonaan tai niitä syystä tai toisesta ei voida käyttää. Luovutettuja siittiöitä tarvitsevat pariskunnat ja yksin lasta toivovat naiset. Luovutetut siittiöt käytetään anonyymeille saajille, mutta voit luovuttaa siittiöitä myös tunnetulle saajalle.

Miten otan yhteyttä ja miten prosessi etenee?

Jos olet kiinnostunut sukusolujen luovutuksesta, soita Gynovan hoitajalle (044 987 1012). Saat alustavan tiedon luovutuskriteereistä ja luovutuksen etenemisestä.

Jos esitietojen perusteella ei ole estettä luovutukselle, saat ajan Gynovaan hoitajan neuvontaan ja siemennesteanalyysiin. Samalla käynnillä otetaan tarvittavat veri- ja virtsanäytteet, jotka tutkitaan, jos luovutuskriteerit täyttyvät terveystietojen, haastattelun sekä siemennesteanalyysin ja koepakastuksen osalta.

Seuraavalla käynnillä, jolloin laboratoriokokeiden vastaukset ovat valmiit, tehdään luovutussuostumus ja luovutat siittiöitä ensimmäisen kerran. Luovutuskertoja on yleensä 5–10. Jokaisen luovutuksen yhteydessä tutkitaan virtsanäyte (klamydia ja tippuri).

Neuvonta

Neuvonnassa otetaan esille merkittäviä luovutukseen liittyviä asioita.

Tärkein on hedelmöityshoitolain määrittämä tiedonsaantioikeus. Sen mukaisesti luovutetuilla sukusoluilla syntyvällä on oikeus 18-vuotiaana saada tietoonsa luovuttajan henkilötiedot. Kaikkien sukusolujen luovuttajien luovutustunnus, nimi ja henkilötunnus rekisteröidään Valviran ylläpitämään Luoteri-rekisteriin.

Luovuttajalla ei ole mitään juridisia oikeuksia tai velvollisuuksia luovuttamistaan sukusoluista syntyneitä kohtaan.

Yhden luovuttajan sukusoluilla voi lapsia syntyä enintään viiteen eri perheeseen.

Luovutettuja sukusoluja käyttävät saavat halutessaan tietää luovuttajan pituuden, hiusten ja silmien värin sekä etnisen taustan.

Sukusolujen luovutus ei vaikuta luovuttajan hedelmällisyyteen.

Korvaus

Sukusolujen luovutus perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja paras palkka siitä on luovuttajan hyvä mieli ja saajan kiitollisuus. Tietyt korvaukset luovuttajalle maksetaan eli käynneiltä matkakulut julkisen kulkuneuvon mukaan ja Kelan peruspäivärahan suuruinen korvaus. Kaikki käynnit ovat luovuttajalle maksuttomia.

Katso myös

Asiantuntijamme Varaa aika