VARAA AIKA VERKOSSA VARAA AIKA SOITTAMALLA

PALVELUT

Luovutettu sukusolu – lahjoista suurin

Luovutetut sukusolut voivat olla joskus ainoa mahdollisuus saada oma lapsi. Luovutettuja sukusoluja tarvitsevat hoidoissaan itselliset naiset ja naisparit sekä pariskunnat joiden taustalla on usein pitkä lapsettomuus ja monia tuloksettomia hoitoyrityksiä tulla raskaaksi omilla sukusoluilla. Syy luovutettujen sukusolujen käyttöön voi olla myös omien sukusolujen puuttuminen tai vakava periytyvä sairaus.

Sukusolujen luovutus Gynovassa

Munasolujen luovuttajan tulee olla terve 18-35-vuotias nainen ja siittiöiden luovuttajan terve 20-45-vuotias mies. Suvussa ei saa olla periytyviä sairauksia. Luovutusprosessiin kuuluu klinikalla tehtävä terveysselvitys ja keskustelu asiaan liittyvistä käytännöistä, eettisistä sekä juridisista asioista.
Sukusolujen luovuttajaksi hyväksytty tekee luovutussuostumuksen jossa hän voi asettaa ehtoja luovuttamiensa sukusolujen käytölle ja samalla hän suostuu omien henkilötietojen tallentamiseen Valviran ylläpitämään LUOTERI-rekisteriin. Luovutetuista sukusoluista syntynyt lapsi voi halutessaan täysi-ikäiseksi tultuaan selvittää luovuttajan henkilöllisyyden. Sukusolujen luovuttajalla ei ole juridisia oikeuksia eikä velvollisuuksia mahdollista lahjasukusoluhoidoista syntyvää lasta kohtaan.
Sukusolujen lahjoittajalle korvataan luovutuksiin liittyvistä klinikkakäynneistä aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Gynovassa on jatkuvasti kova tarve luovutetuille sukusoluille. Mikäli harkitset sukusolujen luovuttamista, ota meihin yhteyttä. Annamme mielellämme lisää tietoa asiasta.

Katso myös

Asiantuntijamme Varaa aika