YHDESSÄ
SAAMME AIKAAN

IHMEITÄ

Siemennestetutkimukset

Blogi 11.12.2021

Gynova_Tiedettä ja pieniä ihmeitä

Siemennestetutkimukset

Jos hedelmällisyys mietityttää, siemennesteanalyysi on yksi ensivaiheen tutkimuksista.

Ajan siemennesteanalyysiin Gynovaan voi varata helposti netistä (www.gynova.fi). Näytteen voi
antaa klinikan miestenhuoneessa tai tuoda kotoa ja näyte suositellaan annettavaksi masturbaatiolla. Tärkeää on, että näyte annetaan ja kuljetetaan siemennesteelle sopivassa purkissa, minkä saa klinikasta. Olennaista on myös näytteen pysyminen lämpimänä. Siittiöiden liike heikentyy kylmässä ja siksi kotona annettu näyte on syytä toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti (noin tunnin kuluessa) pitäen näytepurkkia esimerkiksi paidan alla lähellä omaa ihoa.

Näytteenannon yhteydessä kysytään pidättäytymisajasta eli kuinka kauan aikaa on kulunut edellisestä siemensyöksystä ennen tutkittavaa näytettä. Pitkä pidättäytymisaika voi lisätä liikkumattomien siittiöiden osuutta ja lyhyt pienentää näytteen tilavuutta ja siittiömäärää. Pidättäytymisajaksi suositellaan 2-5 päivää. Lisäksi tiedustellaan, onko koko siemennestenäyte purkissa eli onko koko siemensyöksy saatu osumaan purkkiin. Näytteen määrästä ei tässä yhteydessä tarvitse olla huolissaan. Yhden siemennestenäytteen tilavuus voi vaihdella kerrasta toiseen ja mikä tahansa määrä on sopiva, kun koko siemensyöksy on purkissa. Siittiöt eivät ole siemennestenäytteessä tasaisesti, vaan siemensyöksyn alkuvaihe sisältää suurimman osan siittiöistä. Jos osa näytteestä on mennyt purkin ohi, se on hyvä tietää analyysitulosta tulkittaessa.

Näytteenannon jälkeen ennen tutkimusta siemennesteen täytyy nesteytyä eli muuttua paksusta viskoosista muodosta nestemäiseksi. Nesteytyminen tapahtuu yleensä noin 15 minuutin kuluessa. Kaikki näytteet eivät kuitenkaan nesteydy pitkänkään ajan kuluessa, vaan säilyvät paksussa viskoosissa muodossa, mikä voi osaltaan heikentää siittiöiden liikkumista ja hedelmöittämiskykyä.

Siemennesteen tärkeimmät tutkittavat tekijät ovat siittiömäärä ja siittiöiden liikkuvuus. Siittiöt luokitellaan nopeasti eteenpäin liikkuviin, hitaammin eteenpäin liikkuviin, paikallaan liikkuviin ja liikkumattomiin. Näitä luokkia kuvataan usein kirjaimilla A, B, C ja D, joista A tarkoittaa nopeasti eteenpäin uivia ja D liikkumattomia. Kun siittiömäärä ja liikkuvuus ovat selvillä, arvioidaan näitä tuloksia yhdessä ja verrataan niitä näytteen tilavuuteen. Siemennesteanalyysin tulosta arvioitaessa katsotaan aina kokonaisuutta: suuri siittiömäärä voi kompensoida vähäistä tilavuutta tai heikkoa
liikkuvuutta tai päinvastoin.

Näytteestä tutkitaan myös agglutinaatio ja aggregaatio eli tarttuvatko siittiöt toisiinsa tai siemennesteen muihin partikkeleihin, ja mahdolliset siittiövasta-aineet. Siittiövasta-aineet ja agglutinaatio kulkevat usein ”käsi kädessä” eli voimakkaasti agglutinoituvassa näytteessä havaitaan usein siittiövasta-aineita. Pienellä määrällä vasta-aineita ei yleensä ole merkitystä, mutta jos niitä havaitaan yli 50 %:ssa siittiöitä, ne voivat olla merkittäviä hedelmöityskyvylle. Lisäksi tarkastellaan, onko näytteessä muita soluja, esimerkiksi tulehdussoluja viitteenä tulehduksesta.

Siemennesteanalyysin lopuksi tutkitaan siittiöiden rakenne eli morfologia. Siittiöt värjätään ja niiden rakennetta tarkastellaan mikroskoopin alla. Suurin osa siittiöistä on rakenteeltaan epänormaaleja. Normaalitulokseksi riittää, että yli 4 % tutkituista siittiöistä on normaaleja. Eri klinikoiden mielipiteet siittiöiden rakenteen tutkimisen tärkeydestä vaihtelevat: osa klinikoista ei tutki siittiöiden rakennetta siemennesteanalyysin yhteydessä. Gynovassa tutkimus on osa analyysiä, sillä tietyissä tilanteissa se voi antaa tärkeää lisätietoa. Jos näytteessä on suuri määrä hyvin liikkuvia siittiöitä, 1 % normaalirakenteisia riittää tietyn hedelmöityskyvyn takaamiseksi. Jos taas näyte on siittiömäärältään ja liikkuvuudeltaan heikko ja siittiöt ovat rakenteeltaan hyvin poikkeavia, huomioidaan tilanne hoitomuotoa valittaessa.

Perusanalyysin lisäksi siemennesteestä voidaan tutkia siittiöiden DNA:n (perimäaineksen) fragmentaatioaste eli onko siittiöiden sisältämä DNA pilkkoutunutta. Jos fragmentaatioaste on yli 30 %, sillä voi olla heikentävä vaikutus hedelmöityskykyyn. Korkean fragmentaation merkitystä esimerkiksi keskenmenoihin tutkitaan. Varsinaista hoitoa siittiöiden DNA-fragmentaatioasteen pienentämiseksi ei ole, mutta elintapojen korjaamisella voi olla positiivinen vaikutus.

Myös siemennesteen oksidatiivista stressiä voidaan tutkia. Pieni määrä on normaalia, mutta mm. tupakointi, runsas alkoholin käyttö, stressi, ympäristötekijät ja ikääntyminen voivat lisätä sen määrää. Jos siemennesteessä havaitaan liiallista oksidatiivista stressiä, voidaan tilannetta yrittää parantaa elintapojen korjaamisella ja antioksidanttivalmisteilla.

Gynovassa voidaan tehdä tietyissä tapauksissa mikroinjektiohoito PICSI-menetelmää apuna käyttäen. Siinä käytetään PICSI-maljalla erottuneita kypsiä siittiöitä munasolun hedelmöittämiseen. Tavallisessa mikrohedelmöityksessä (ICSI) munasoluun vietävä siittiö valitaan liikkuvuuden ja ulkomuodon perusteella.

Mikä on riittävä määrä eteenpäin liikkuvia siittiöitä?

Kuten edellä on esitetty, siemennesteanalyysi on aina kokonaisuus. Jotta raskaaksi tulo olisi mahdollista luonnollisesti, siemennesteessä täytyy olla riittävä määrä eteenpäin liikkuvia siittiöitä. WHO on määritellyt normaalinäytteen raja-arvoiksi 15-16 miljoonaa siittiötä/ml ja 30-32 % A+B -liikkuvia. Raskaus voi kuitenkin alkaa huomattavasti pienemmälläkin siittiömäärällä, mutta raskauden alkaminen voi kestää kauemmin. Pariskunnalla voi olla useita yhteisiä lapsia ilman minkäänlaista lapsettomuustaustaa, vaikka siemennesteen laatu ei täyttäisi ”normaalinäytteen” kriteereitä. Lapsettomuusklinikalla siittiömäärällä ja liikkuvuudella on vaikutusta myös hoitomuodon valintaan. Inseminaatiohoitoon riittää, jos pesun jälkeen A+B -liikkuvia siittiöitä on noin 1 miljoona. Koeputkihoidossa maljahedelmöitykseen (IVF) tarvitaan munasolujen määrästä riippuen riittävä määrä A+B -liikkuvia, mutta mikroinjektiohoitoon (ICSI) yleensä riittää, jos analyysissä on nähty edes yksittäisiä liikkuvia siittiöitä tai niitä löydetään kiveskudoksesta.

Tunne hedelmällisyytesi – analyysissä käyminen kannattaa

Lapsettomuusklinikalle siemennesteanalyysiin hakeutuu yhä useammin nuoria miehiä, joilla lapsitoive ei ole ajankohtainen eikä heillä vielä ole parisuhdetta. Heillä on kuitenkin toive, että joskus olisi lapsia ja oma hedelmällisyys halutaan tutkituttaa. Se kannattaa, sillä miehen siemennesteen laatu on parhaimmillaan nuoruusiällä. Jos siemenneste on kunnossa, voi puolison löytymistä tai oikeaa ajankohtaa lasten hankinnalle vielä odotella. Jos siemennesteen laatu on jo alentunut, siemennestettä voi pakastaa mahdollista myöhempää tarvetta varten.

KAIKKI KIRJOITUKSET