YHDESSÄ
SAAMME AIKAAN

IHMEITÄ

Milloin tarvitaan lahjasukusoluja ja millaista neuvontaa? Pulaa luovuttajista. 

Blogi 25.01.2023

Milloin tarvitaan lahjasukusoluja ja millaista neuvontaa? Pulaa luovuttajista.

Suomen THL:n raportin ”Hedelmöityshoidot 2020–2021” (Tilastoraportti 25/2022, 14.6.2022) mukaan vuonna 2021 tehtiin kaikkiaan noin 14600 hedelmöityshoitoa.

Kaikista hoidoista lahjasukusoluhoitojen osuus oli 24,2 %, mikä oli noussut edellisestä vuodesta (22 %). Lahjasukusoluhoidot koostuivat noin 2000 koeputkihedelmöityshoidosta (luku sisältää myös pakastusalkion siirrot) ja yli 1500 inseminaatiosta. Luovutetuilla sukusoluilla aloitetuista koeputki- ja inseminaatiohoidoista vähän suurempi osuus johti synnytykseen kuin omilla sukusoluilla aloitetusta hoidoista vuoden 2020 tilastoissa. Julkinen sektori laajensi luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen tarjoamista vuonna 2020. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 siellä tehtiin 23.6 % kaikista lahjasukusoluhoidoista. Luovutetuilla sukusoluilla tehtävien hoitojen määrää rajoittaa sukusolujen
saatavuus.

Luovutettuja sukusoluja tarvitaan monissa tilanteissa. Jos omia sukusoluja, munasoluja tai siittiöitä, ei syystä tai toisesta ole lainkaan, tarvitaan lahjasukusoluja raskauden alkamiseen. Sukusolujen puuttuminen voi johtua mm. synnynnäisestä munasarjojen tai kiveksen kehityshäiriöstä, munasarjojen toiminnan ennenaikaisesta loppumisesta, sytostaatti- tai sädehoidosta.

Omissa sukusoluissa voidaan myös todeta merkittävä perimäaineksen muutos, mikä voisi aiheuttaa syntyvälle lapselle vakavan sairauden. Näissä tilanteissa luovutettujen sukusolujen käyttö tulee pohdittavaksi. Heteropareilla takana voi olla useita tuloksettomia hoitoja omilla sukusoluilla ja epäonnistumisen syynä pidetään joko munasolu- tai siittiöperäistä vikaa. Silloin voidaan harkita luovutettujen sukusolujen käyttöä uusissa hoidoissa. Yksin lasta haluat naiset ja naisparit tarvitsevat luovutettuja siittiöitä raskauden alkamiseksi.

Lasten hankinnan lykkääminen ja naisen iän lisääntyminen (etenkin yli 40 vuoden) voi johtaa siihen, että lapsen saaminen omilla munasoluilla vaikeutuu tai on mahdotonta. Syynä on iän myötä tapahtuva munasolujen vähentyminen ja munasolujen muutokset. Myös keskenmenot lisääntyvät merkittävästi. Luovutetuilla munasoluilla tehtävät hoidot voivat olla ainoa mahdollisuus raskauden alkamiseksi. Kun lapsettomuushoidoissa suunnitellaan käytettävän luovutettuja sukusoluja, neuvonnalla on oleellisen suuri merkitys. Hoitava lääkäri ja hoitaja kertovat mm. yleisluontoisesti luovuttajista (ketkä sopivat luovuttajiksi, testauksista, ulkomaisista luovuttajista, luovuttajan valinnasta), hoitomallista äitiydestä, isyydestä, juridisista seikoista, lapselle kertomisesta ja lapsen tiedonsaantioikeudesta. Luovutetuilla sukusoluilla syntyvällä lapsella on oikeus saada tietoonsa 18-vuotiaana luovuttajan henkilötiedot, mikä on hyvin tärkeää. Myös ulkomailta tuotujen lahjasukusolujen käyttöön liittyy sama lapsen tiedonsaantioikeus.

Sukusolujen saaja saa tietää luovuttajasta pituuden, hiusten ja silmien värin ja etnisen taustan. Joskus lahjasukusoluja tarvitsevalla voi kuitenkin olla ns. oma luovuttaja eli saajan tuntema henkilö esimerkiksi sukulainen tai ystävä. Näissä tilanteissa ennen hoidon toteuttamista tapahtuva neuvonta on vieläkin merkityksellisempää.

Lahjasukusoluja tarvitseville muistutetaan myös, että yhden luovuttajan sukusoluilla voi syntyä lapsia enintään viiteen eri perheeseen. Psykoterapeutin käynnillä laajennetaan vielä neuvontaa eri näkökulmista. Neuvontatilanteissa kannattaa tuoda esille ja pohtia asiaan liittyviä omia tuntemuksia, pelkoja, epäilyjä, epätietoisuuksia. Ennen hoitoihin etenemistä on oltava varma halusta käyttää lahjasukusoluja. Jos asia yhtään mietityttää, kannattaa harkita vielä. Myös tilanteissa, joissa epäonnistuneita hoitoja on tehty omilla sukusoluilla ja harkitaan lahjasukusolujen käyttöä, on oltava selvä, ettei hoitoja omilla sukusoluilla kannata enää jatkaa ja raskauden mahdollisuus on luovutetuilla sukusoluilla.

Neuvonnan jälkeen aloitetaan hoidot joko inseminaatiolla tai koeputkihoidolla. Tilastotietojen mukaan lahjasukusoluhoitojen tulokset ovat hyviä ja hoitomäärät ovat kasvaneet. Kuitenkin luovutetuilla sukusoluilla tehtävien hoitojen määrää rajoittaa sukusolujen saatavuus ja se voi venyttää hoitoon pääsyä merkittävästi. Vaikka julkisen sektorin hoitomäärät luovutetuilla sukusoluilla ovat lisääntyneet, kaikkia tarvitsevia ei pystytä hoitamaan julkisella puolella hoitokriteerien vuoksi tai koska rajallinen määrä hoitoja on päättynyt tuloksettomana. Yksityisen puolen lahjasukusoluhoidoille on siis edelleen tarvetta.

Oululaisessa Gynova-klinikassa teemme hoitoja lahjamunasoluilla ja -siittiöillä. Käytämme myös ulkomailta hankittuja luovutettuja siittiöitä. Gynovan asiantuntijat ovat olleet edelläkävijöitä lahjasukusoluhoidoissa. Heillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus näiden hoitojen kehittymisestä tähän päivään, neuvonnasta ja hoitojen toteuttamisesta.

Gynovassa on jatkuva puute lahjasukusoluista! Sukusolujen luovuttaminen on hyväntekeväisyyttä, josta maksetaan kulukorvaus. Paras kiitos on kuitenkin hyvä mieli ja lahjasukusoluja saavien suuri kiitollisuus. Luovuttaminen tapahtuu hedelmöityshoitolain ohjeistamana. Näin luovutettujen sukusolujen turvallisuus ja luovuttajien selkeä informointi asiasta pyritään varmistamaan.

Jos olet vähääkään kiinnostunut sukusolujen luovuttamisesta, lue lisää Gynovan kotisivuilta Lisätietoa-osiosta:  Luovutettu sukusolu – lahjoista suurin tai soita suoraan Gynovaan. Gynova haluaa toiminnallaan turvata kaikkien lahjasukusoluja tarvitsevien
mahdollisuuden saada hoitoja Pohjois-Suomessa.

KAIKKI KIRJOITUKSET