YHDESSÄ
SAAMME AIKAAN

IHMEITÄ

Miksi kannattaa valita Gynova?

Blogi 18.06.2021

Miksi kannattaa valita Gynova?

Miksi kannattaa valita Gynova?

Gynova – uusi klinikka mutta kokeneet ammattilaiset

Kukapa se kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse. Niinpä tässä blogissa pohdimme, miksi hedelmällisyysongelmissa, niiden selvittelyssä ja hoitamisessa kannattaa valita Gynova, joka on Oulussa toimiva täysin kotimaisessa ja lähes kokonaan paikallisessa  omistuksessa oleva lapsettomuusklinikka. Gynovan tarina lähti liikkeelle kaikkien työntekijöidemme toiveesta ja halusta hoitaa lapsettomuudesta kärsiviä potilaita tavalla, johon olimme jo tottuneet työskennellessämme Väestöliiton lapsettomuusklinikassa.

ARVOT

Kun perustimme Gynovan, pohdimme kovasti yrityksen arvopohjaa. Jos arvot ovat kaikkien hyväksymiä ja luontevia, niin ne näkyvät arjen toiminnassa eivätkä jää vain hienoiksi sanoiksi. Erityisesti ongelmatilanteissa arvot voivat ohjata toimintaa ja helpottaa päätöksentekoa. Olemme kaikki työskennelleet aikaisemmin yli vuosikymmenen ja jopa parikin vuosikymmentä Väestöliiton lapsettomuusklinikassa, jossa arvokeskustelu oli kaikille tuttua. Huomasimme palaavamme näihin arvoihin yhä uudelleen ja totesimme löytävämme niistä nykyaikaiselle klinikallemme sopivat peruspilarit. Jokapäiväisessä arkityössä ihmisläheisyys, luotettavuus, turvallisuus, joustavuus ja toiminnan läpinäkyvyys tuodaan selkeästi esille. Niille pohjautuu potilaan parhaaseen hoitoon ja henkilökunnan motivaatioon ja viihtyvyyteen tähtäävä toimintamme.

KOKEMUS

Kaikilla Gynovan työntekijöillämme on pitkä kokemus ja tietämys lapsettomuuden tutkimuksista ja hoidoista sekä lapsettomuuteen liittyvistä monien eri elämän osa-alueiden vaikutuksista. Olemme saaneet olla mukana laaja-alaisesti mm. erilaisissa lapsettomuuteen ja hoitoihin sekä hoidoilla syntyneiden lasten terveyteen liittyvissä tutkimuksissa. Olemme nähneet myös merkittävän yhteiskunnallisen muutoksen suhtautumisessa lapsettomuuteen ja sen hoitoon mm. hedelmöityshoitolain voimaantulon (vuonna 2007) merkityksen, naisparien ja itsellisten naisten hoidon kehittymisen ja avoimuuden lisääntymisen lahjasukusoluhoidoissa. Biologimme Sanna on pyörittänyt IVF-laboratoriota jo 10 vuotta. Hoitajamme Heli on toiminut lapsettomien parien kanssa vuodesta 1999. Kaikki lääkärimme ovat suorittaneet lapsettomuuden hoidon erityispätevyyskoulutuksen. Sinikka on hoitanut lasta toivovia jo vuodesta 1992, Riitta vuodesta 1994, Eija vuodesta 1998 ja Sari vuodesta 2008. Ja vaikka meillä on jo paljon kokemusta, ymmärrämme jatkuvan kouluttautumisen tärkeyden parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi. Kouluttaudumme koko ajan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Opimme jatkuvasti uutta myös omilta potilailtamme ja olemmekin sitä mieltä, että potilaan on helppo keskustella ja pohtia kanssamme, mitä toimenpiteitä/hoitoja on järkevä tehdä. Emme tee turhia tutkimuksia tai hoitoja. Pitkän ja monitahoisen kokemuksemme pohjalta olemme huolissamme viime vuosina Suomessa todetun syntyvyyden laskusta. Koko henkilökuntamme haluaa auttaa lapsettomuudesta kärsiviä pareja ja yksin lasta toivovia naisia onnistumaan tavoitteessaan. Niinkin kovasti, että päätimme perustaa tänne Ouluun täysin kotimaisen ja paikallisin voimin toimivan yksityisen lapsettomuusklinikan.

YKSILÖLLISYYS

Uskomme lujasti siihen, että jokaisen lapsettoman parin tai henkilön kohdalla tulee pysähtyä ja miettiä juuri heidän tai hänen tilannettaan. Mitä yksilöllisiä piirteitä tähän tapaukseen liittyy, mistä aloittaa, miten hoito ”räätälöidään” sopivaksi. Mikäli hoito ei tuota tulosta, täytyy miettiä perusteellisesti, onko hoitoa saavan kohdalla nyt kaikki ”kivet ja kannot” käännetty. Tuloksettomia hoitoja mietitään usein yhdessä kokeneen henkilökunnan kanssa. Lääkärin, biologin ja hoitajan havainnoilla voi olla merkittävä vaikutus uudessa hoidossa. Lisäksi meillä on eri puolella Suomea hyvät yhteistyökumppanit, joiden kanssa kokoustamme säännöllisesti ja mietimme, mitä vielä voisi tehdä, jotta päästäisiin toivottuun tulokseen.

HYVÄT HOITOTULOKSET, LAATU

Väestöliiton aikojen perua on myös vahva uskomme laadunvalvonnan ja laatutyön tärkeyteen. Hyvät hoitotulokset ja onnistunut raskaus ovat toimintamme päämäärä ja yksi korkean laadun mittari. Seuraamme jatkuvasti raskaustuloksiamme ja olemme tällä hetkellä niihin erittäin tyytyväisiä. Jos tulokset muuttuvat, tilannetta tarkastellaan välittömästi. Hyvien hoitotulosten perusta on korkeatasoinen laboratorio, sen merkitys on ensiarvoinen. Gynovan laboratorio on uusi ja siellä on uudet, nykyaikaiset laitteet. Alkiot voivat hyvin laboratoriossamme, mistä selkeänä merkkinä on hyvälaatuisten alkioiden suuri määrä ja jo tähän mennessä hienot hoitotuloksemme. Tasokas toimintamme ja laatumme pohjautuvat toimivaan ja jatkuvasti päivittyvään Gynovan laatujärjestelmään.
Laadulla on väliä. Miksi siis kannattaa valita Gynova? Lyhyesti vastattuna: potilaan parhaaksi! Hieman pidemmin perusteltuna uskomme, että kun Gynovan toiminta pohjautuu yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin, osaava henkilökunta pystyy yksilöllisellä potilaan tilannearviolla tasokkaan laboratorion varmistamana luomaan parhaat mahdollisuudet onnistuneen raskauden alkamiselle.

Olet tervetullut Gynovaan!
www.gynova.fi
puh: 044 9871012

KAIKKI KIRJOITUKSET