YHDESSÄ
SAAMME AIKAAN

IHMEITÄ

Lapsettomuuslääkärin mietteitä

Blogi 05.02.2021

Lapsettomuuslääkärin mietteitä

Tämä työ on mahtavaa!

Näin ajattelee lapsettomuuslääkäri soiton jälkeen, kun potilas on ilmoittanut positiivisesta raskaustestistä. Hoitoja on mahdollisesti tehty vähän tai paljon tai ei vielä lainkaan, mutta aina tuo viesti on yhtä ainutlaatuinen ja ilahduttava.

Iloa lapsettomuuslääkärin päivään tuo myös tuttu arjen aherrus.

Gynovassa työtä tehdään suurella sydämellä, aidolla auttamishalulla ja ammattitaidolla.  Potilaisiin syntyy läheinen ja avoin suhde. Tutkimukset ja hoidot räätälöidään yhdessä ja niihin edetään sovitusti. Ongelmiin ja huoliin paneudutaan tarvittaessa moniammatillisesti ja mietitään paras mahdollinen etenemistapa kussakin tilanteessa. Haasteet innostavat kouluttautumaan ja hankkimaan uusinta tietoa toiminnan kehittämiseksi. Osaava ja luotettava työyhteisö luo varmuuden ja turvallisuuden tuntua.

Arki on parhaimmillaan luontevaa vuorovaikuttamista ja sujuvaa yhteistoimintaa. Töistä kotiin lähtiessä on hyvä mieli, vaikka joskus jokin asia saattaa askarruttaa vielä iltapuhteella ja viikonloppunakin. Näitä tilanteita voi kuitenkin pitää hyödyllisinä aivopähkinöinä, jotka lopulta laajentavat osaamista ja ymmärrystä. Ajoittainen “lateral thinking” on vain hyvästä.

Lapsettomuuslääkärin työ on siis hyvin palkitsevaa, mutta samalla myös kovin vastuullista.

Vaikka lääkäri toivoo jokaisen hoidon johtavan raskauteen, niin ei kuitenkaan käy. Tuloksettoman hoidon jälkeen on mietittävä, mikä meni vikaan, mitä pitää muuttaa. Tilannearvion ja uuden hoitosuunnitelman lisäksi hoitava lääkäri pohtii usein vastuutaan ja sen merkitystä.

Vastuu omasta, hyvästä ammattitaidosta on jokaiselle lääkärille tärkeä. Kun tavoitteeseen ei päästä, monet asiat askarruttavat. Jäikö hoidossa jotain huomaamatta, mitä uutta tietoa tuli esille, löytyisikö lisäselvyyttä kirjallisuudesta, kollegoilta, muualta. Nyt lapsettomuuslääkäri tarkistaa osaamisensa.

Vastuullinen lääkäri ymmärtää myös potilaan ja pariskunnan kokemuksen epäonnistuneen hoidon jälkeen. Pettymys on valtava! Epävarmuus, pelot ja lukuisat kysymykset pyörivät mielessä. Näissä tapauksissa lapsettomuuslääkärin ja muun hoitohenkilökunnan ymmärrys, neuvonta ja tuki ovat hyvin merkittäviä. Potilaita on rohkaistava kertomaan voinnista, tunteista, peloista, toiveista. Pitää luoda toivon ilmapiiri realistiselta pohjalta. Ja vaikka kyse olisi jopa hoitojen lopettamisesta, niin silloinkin päätökseen tulee liittyä toivo ja pyrkimys hyvään.

Onko lapsettomuuslääkärillä sitten vielä muuta vastuuta?

Kyllä se tulokseton hoito harmittaa ja vastuuttaa laajemminkin. Hedelmöityshoidossa on kertynyt tavallisesti lääke-, hoito- ja matkakuluja, työstä poissaoloja ja sairauslomia. Potilaan lisäksi myös muut tahot voivat osallistua näihin kustannuksiin. Mielellään lapsettomuuslääkäri pitää nämä kulut mahdollisimman vähäisinä. Jos potilaan hoidon maksaa joku muu kuin potilas itse, niin hoitopaikan vastuu ulottuu myös lähettävän yksikön informoimiseen hoitopaikan toiminnasta ja tuloksista. Hyvät hoitotulokset ja niiden myötä kustannusten minimointi ovat tärkeitä tavoitteita kaikille.

Kokonaisuudessaan lapsettomuuslääkärin vastuu vaikuttaa melkoisen laajalta. Kuitenkin asioiden miettiminen eri näkökulmista on vaivan arvoista ja hyödyllistä ja lisää lopulta kaikkien osapuolten tyytyväisyyttä. Voimia näihin pohdintoihin ja mieluisan työn tekemiseen antaa sujuva arki iloisine onnistumisineen.

Lapsettomuuslääkäri tykkää työstään!

Tervetuloa Gynovaan!
Puh: 044 987 1012
www.gynova.fi

KAIKKI KIRJOITUKSET